Inovativní škola? Jistě!

Inovativní škola? Jistě!

České školy mají nyní výjimečnou příležitost aktualizovat své školní IT vybavení za využití evropských dotačních prostředků, z projektu Šablony II. Kvalitní pracovní zařízení s aktuálním výukovým obsahem jsou základem moderní školy. Právě tam začíná inovace.

Ukončení příjmu žádostí
pro ZŠ, MŠ a ZUŠ: 28.6.2019

Cílem projektu Inovativní škola je seznámit školy s moderními technologiemi (především s různými druhy mobilních zařízení a software), které si české školy mohou pořídit v rámci evropského projektu Šablony II.

Šablony II – na jaké finance mají školy nárok?

Cíl projektu

Výše finanční podpory *:

  • MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet žáků x 2 500 Kč)
  • ZUŠ a zájmová školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí x 1 800 Kč)
  • SŠ a VOŠ: 200 000 – 300 000 Kč na subjekt + (počet studentů školy v denním studiu x 2 000 – 3 000 Kč a/nebo počet studentů školy v ostatních formách studia x 500 - 750 Kč)
  • školská výchovná a ubytovací zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí x 1 800 Kč).

* Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč. Šablona Využití ICT ve vzdělávání může tvořit až 50% celkové hodnoty projektu. Míra spolufinancování potřebná ze strany příjemce: 0 %

Vyplněním údajů ve formuláři souhlasíte s jejich postoupením vybranému partnerovi dle vaší volby (Alza, Boxed nebo AV Media), nakládání s údaji se dále řídí vnitřními předpisy daného subjektu. Tato stránka žádné osobní údaje nezpracovává ani neuchovává.

Šablony II – aktivity

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce škol a zaměstnavatelů, projektové dny, kariérové poradenství žáků, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, ale i aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Právě šablona Využití ICT ve vzdělávání nabízí školám zajímavou možnost pořídit pro školní využití nejnovější mobilní zařízení (např. tablety, notebooky, zařízení typu 2v1, doplňky). K pracovnímu zařízení neodmyslitelně patří školní licence výukového software, které lze z prostředků Šablon II taktéž pořídit. Školy tak mohou modernizovat výuku v souladu s aktuálními trendy a aktivněji zapojit děti do výukového procesu

Aktivity

Kdo může žádat

  • Mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) – mimo území hl.m. Praha (výzva č. 02_18_063) a na území hl.m. Praha (výzva č. 02_18_064)
  • Střední školy a vyšší odborné školy (vč. subjektů: konzervatoře, školská výchovná a ubytovací zařízení) – mimo území hl.m.Praha (výzva č. 02_18_065) a na území hl. m. Praha (výzva č. 02_18_066)

Časové nastavení

ZŠ, MŠ a spol (výzva č. 02_18_063 a č. 02_18_064) SŠ, VOŠ a spol (výzva č. 02_18_065 a č. 02_18_066)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu do 28. června 2019, 14 h do 29. listopadu 2019, 14 h
Délka trvání projektu 24 měsíců 24 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. srpna 2021 28. února 2022