Inovativní škola? Jistě!

Inovativní škola? Jistě!

České školy mají nyní výjimečnou příležitost aktualizovat své školní IT vybavení za využití evropských dotačních prostředků, z projektu Šablony II. Kvalitní pracovní zařízení s aktuálním výukovým obsahem jsou základem moderní školy. Právě tam začíná inovace.

Cílem projektu Inovativní škola je seznámit školy s moderními technologiemi (především s různými druhy mobilních zařízení a software), které si české školy mohou pořídit v rámci evropského projektu Šablony II.

Cíl projektu

Šablony II – zaměření

Cílem projektu Šablony II je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Šablony II – aktivity

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Aktivity

Kdo může žádat

Tato výzva (č. 02_18_063) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

Specifické cíle

  • Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
  • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
  • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce